Fałszowanie pism jest aktualnie ogromną plagą, nie bądź kolejną ofiarą oszustów

Byłeś albo byłaś kiedyś ofiarą oszustów, którzy wręczyli Ci fałszywy dokument? Niestety, lecz byłeś lub byłaś ofiarą jednego z najstarszych przestępstw w dziejach świata. Fałszowanie dokumentów jest dziś tak rozpowszechnione, że nawet sprawdza się pod kątem możliwości sfałszowania ostatnią wolę osoby która popełniła samobójstwo. Wspomniany przykład jest nieco drastyczny, lecz pokazuje pośrednio jak poważną pracę wykonuje grafolog. Z tego powodu przyjrzymy się porządnie pracy, którą wykonują grafolodzy.

ekspertyza grafologiczna

Autor: 24oranges.nl
Źródło: http://www.flickr.com

Rzeczą najbardziej istotną dla grafologa jest właściwie pobranie próbki pisma do badania. Ten etap przeprowadzania analizy ma ogromne znaczenie dla dlaszych badań, z tego powodu że błędy popełnione przy pobieraniu będą się „nawarstwiać” podczas przeprowadzania dalszej ekspertyzy i ostatecznie otrzymamy niemiarodajne rezultaty. Najbardziej miarodajne wyniki grafolog dostanie jeśli do dyspozycji ma oryginalny dokument, ale nie zawsze istnieje taka dogodność. Jeżeli zainteresowany dysponuje jedynie odbitką oryginału, lub (poznaj naszą firmę) co gorsza zdjęciem, treść dokumentu należy w takim wypadku przepisać. Grafolog musi wiedzieć jakiego rodzaju papieru albo innego materiału użyto, jakim „narzędziem” pisano i w jakich warunkach, rzecz jasna właściwie nigdy nie poznamy wszystkich trzech, lecz doświadczony grafolog i tak sobie da radę. Ważne jest również czy sprawdzany dokument ma podpis. Istotne są także dodatkowe dane o autorze dokumentu: płeć, wiek, przebyte choroby. Po prawidłowym pobraniu próbki przechodzimy do drugiego etapu – analizy, wpierw intuicyjnie grafolog stara się wyobrazić sobie autora i warunki w jakich pisał. Zwracamy uwagę na barwę papieru, rozmiary liter, odstępy pomiędzy wyrazami, rozmieszczenie treści na stronie – to wszystko daje dużo informacji na temat twórcy tekstu. Możemy na przykład określić w jakim nastroju był autor. Fundamentalne znaczenie posiada to, jakim rodzajem pisma posługuje się autor tekstu. Sprawdza się czy są to arkady, girlandy lub mieszany typ. Oznacza się tym samym typ osobowości. Szukamy wszelkich „udziwnień” czyli osobistych nawyków w pisowni, które są specyficzne i mogą pomóc przy identyfikacji autora. Sprawdzamy również nacisk narzędzia na papier. Sprawdzamy również zależność między treścią a podpisem. Wynikiem analizy jest ekspertyza grafologiczna, która jeżeli grafolog dysponował odpowiednią ilością przesłanek określa twórcę pisma lub (zajrzyj koniecznie) oryginalność dokumentu. Jeśli potrzebny Ci grafolog cennik usług może trochę Cię zasmucić, ponieważ pełna analiza, jaka daje właściwie 100 procentową pewność kosztuje mniej więcej 800 zł.

Pdrabianie dokumentów jest powszechnym sposobem już od momentu kiedy stworzono pierwsze metody pisania, zaś obecnie jest to tak proste, iż jeśli nie byliśmy obecni przy sporządzaniu treści dokumentu najlepiej jest sprawdzić jego oryginalność.