Jak rozpocząć budowę własnego domu?

Aby budowa domu nie była koszmarem, wskazane jest poświęcić trochę czasu na wybór właściwych fachowców. Wbrew pozorom, nie jest ich mało na rynku, jednak z nich należy wyłowić te najwspanialsze. Poszukiwania fachowców, należy zacząć jak najwcześniej, najlepiej jesienią czy zimą, jeżeli zamyślamy rozpocząć budowę wiosną, bądź nawet wcześniej.

Właściwe brygady budowlane nie unikają ciągłego dokształcania się i są na bieżąco z innowacyjnymi technologiami. Zespoły z praktyką, powinny poszczycić się referencjami. Powinno się spotkać się z szefem, bądź kierownikiem z jednostki wykonawczej osobiście i zadać pytanie o ostatnie realizacje, jeżeli to możliwe, porozmawiać z klientami, którzy budowali dom korzystając z usług danego wykonawcy, bądź zobaczyć na żywo realizowaną konstrukcję. Powinno się zwrócić uwagę na to, czy przedsiębiorstwo działa w pełni prawnie, czy dane jednostki działają w Internecie i czy jednostka jest chętna podpisać umowę – więcej na
Umowa powinna być podpisana możliwie konkretnie, brać w rachubę poszczególne fazy robót i ich odcinek, jasno określać przedziały czasowe i terminy zakończenia poszczególnych cykli, także je oszacować. Powinno się też przejrzyście naznaczyć początek, a w szczególności czas końcówki prac budowlanych i zastrzec skutki niedotrzymania terminów, czy np. zniszczenia budulców, wskutek ich niefachowego zamontowania. Trzeba wiedzieć, iż odpowiednie brygady, wcale nie są najtańsze.

budowa domu

Autor: TEKTUM
Źródło: TEKTUM

Są też w stanie przygotować dość szczegółowy kosztorys prac, rozdzielając ją na cykle i wykazując wartości. Rozmawiając o kosztach robocizny należy pamiętać o tym, że są dostępne układy budowlane (zobacz co o tym sądzą sami użytkownicy), które przyspieszają budowę i zmniejszają jej czas nawet o połowę i narzędzia jakie wysoce te prace upraszczają. Okres budowy i finanse, jakie wydamy na ten cel, zależne są od techniki w jakiej budujemy. Pożądane byłoby wyliczać się z kolejnych faz budowy po ich zakończeniu i odbiorze. Tu pomóc może inspektor dozoru, jaki może zjawiać się na placu budowy w głównych chwilach, sprawdzać poprawność dokonań robót i potwierdzać, czy ogół zgadza się z planem.