Odpowiednie zabezpieczanie informacji

Każdy obywatel posiada prawo do ochrony dotyczących swoich danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych ma na celu przede wszystkim ochraniać osoby fizyczne, jakich dane osobowe są, lub zdołają być przetwarzane przez przeróżne podmioty, instytucje, zrzeszenia.

klient - odwzorowanie

Autor: Bratislavská župa
Źródło: http://www.flickr.com

Ochrona danych osobowych ma na celu dobro osoby, której dane tyczą się, bądź dobro osób trzecich w odcinku i sposobie scharakteryzowanym regulacją. Należy pamiętać, że posiadając dane osobowe różnych ludzi należy dbać o ich zabezpieczenie, by nie dostały się w posiadanie różnych osób i podmiotów, ażeby były aktualne, a także spełnić szereg pozostałych obowiązków, jakie nakłada ustawa. Powołując ABI trzeba pamiętać o podnoszonym przez ustawę warunku, że musi on podlegać wprost kierownikowi jednostki organizacyjnej, albo osobie fizycznej będącej administratorem danych, również powinien mieć zagwarantowane środki i organizacyjną odrębność niezbędne do niezależnego przeprowadzania przez niego obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych. W świetle przepisów o ochronie danych osobowych każdy administrator danych powinien pełnić nadzór nad danymi osobowymi przetwarzanymi w swojej organizacji.

Nadzoru nie musi sprawować samodzielnie, ma prawo to robić administrator bezpieczeństwa informacji. Powołanie osoby na takie stanowisko łączy się z zadaniem zawiadomienia o tym fakcie organu ochrony danych osobowych.

Jeżeli chcesz przeczytać więcej szczegółów na opisywany w tym wpisie temat, to zobacz tu bez wahania uzupełniające informacje (http://www.mastereducator.pl/krakow/).

W świetle nowych przepisów, funkcja osoby pełniącej tę funkcję w organizacji także jej doniosłość w trakcie przetwarzania danych osobowych ewidentnie wzrosły. Administrator bezpieczeństwa informacji zdobył znaczne uprawnienia kontrolne w swojej jednostce, również gwarancje samodzielności w trakcie ich realizacji.

Dzisiaj na to stanowisko może zostać powołana osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z całości praw publicznych, posiada dobrą wiedzę w odcinku ochrony danych osobowych i nie była karana za celowe przestępstwo. Na mocy znowelizowanych rozporządzeń, ABI jest zobligowany do wykonywania na zlecenie GIODO działań kontrolnych w swojej jednostce. Działania te polegać będą na sprawdzeniu zgodności przetwarzania danych osobowych z regulacjami o ochronie danych osobowych.