Czym zajmują się grafolodzy?

Grafologia jest inaczej nazywana psychologiczną analizą pisma, mającą za zadanie ustalić, czy dany zapis pochodzi spod ręki domniemanej osoby. W szczególności polega ona na pismoznawczej ekspertyzie, która – bardzo często można ją spotkać w kryminalistyce, a nawet grafologia jest stosowana między innymi podczas badań autentyczności ważnych, bardzo często dokumentów historycznych, a także choćby i testamentów, które poddawane są analizie, aby mieć gwarancję, iż zostały napisane przez właściwe osoby. Do ekspertyz zaliczyć można również badanie rysunków.

Grafolog (dowiedz się więcej), ponieważ właśnie tak nazywa się osoba analizująca teksty, opiera się na tak zwanej graficzno-porównawczej metodzie. Mimo że z grafologią bardzo często spotkać się można w filmach oraz telewizji, najczęściej podczas śledztw policyjnych, aczkolwiek w rzeczywistości grafolodzy służą pomocą każdemu, kto zgłosi się do nich, bez konieczności występowania kryminalnych wątków.

Koniecznie zobacz na stronie (http://komornikwgliwicach.com.pl/komornik-pszczyna/) analogiczne informacje. Tam także znajdziesz coś emocjonującego, ponieważ prezentuje ona zbliżoną problematykę.

Grafologia może działać na dwóch płaszczyznach – wspomnianej kryminalistyce oraz psychologii. W ostatniej jej kategorii w szczególności bada się ekspresję i wyraz pisma. Grafolodzy w trakcie analizy sprawdzają m.in. nacisk pisma, wielkość liter, pochylenie i odległość między chociażby słowami czy wersami. Następnie wszystko to porównuje się do próbek innych ludzi.

Tak samo zajmujące materiały są opublikowane w podobnym serwisie. Jeśli pragniesz je przeczytać – zobacz pod linkiem (http://www.kancelariajaworski.eu/), który jest tu!

W niektórych przypadkach grafologię ludzie określają jako pseudonaukę, lecz grafolodzy bezstronni potrafią bez problemu postawić diagnozę swych badań, które z całą pewnością będą autentyczne. Co więcej – grafologię można studiować zarówno na polskich, jak i zagranicznych uniwersytetach. Analiza pisma (czytaj więcej) jest oparta na różnorodnych czynnikach, które muszą przede wszystkim potwierdzić albo wykluczyć autentyczność tekstu.

Należy wiedzieć, iż analiza pisma opiera się też między innymi na badaniu rodzaju tuszu, bądź atramentu, a także – papieru, na którym podany tekst był napisany. Niezwykle często grafolodzy analizują autentyczność listów samobójczych, aby wykluczyć udział trzecich osób, jednak prywatni ludzie również mogą zgłosić się po pomoc w niektórych sytuacjach do grafologów, którzy to po krótkiej chwili zbadają dostarczone zlecenia.